Jumat, 31 Januari 2014

samson

tipikal: a. teknik maen nyayap, ngolong, bongkar b. pukul samping dan depan c. pukulan kunci (pukul kawin) d. tipikal pukulan berat tapi kurang sakit e. jalu sebelah kanan sering nikam. f. posisi sekarang lagi ngurak dan hampir selesai tinggal nunggu bulu kering.. g. kalau cocok harga, dilewatkan....

Tidak ada komentar: